Język angielski


Wszystko do nauki języka angielskiego. Słownictwo, podręczniki do nauki języka,  quizy i ciekawostki językowe.

Język angielski – Matura 2015 Repetytorium MACMILLAN.

repetytorium_macmillan_2015_kwadrat

Zestawy tematyczne do podręcznika “Matura 2015 Repetytorium MACMILLAN”: Wszystkie opracowane zestawy znajdują się na stronie: Matura 2015 Repetytorium

Dział pierwszy CZŁOWIEK

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek), 

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu. 

 Dział drugi DOM

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (273 słówek) 

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział trzeci SZKOŁA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (164 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (229 słówek) 


 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

 


Dział czwarty PRACA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (164 słówka), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (264 słówek) 


 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział piąty ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (217 słówka), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (281 słówek) 

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział szósty ŻYWIENIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (260 słówka), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (356 słówek)

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział siódmy ZAKUPY I USŁUGI

TABELA SŁÓWEK podstawowa (168 słówka), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (257 słówek) 

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział ósmy PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (191 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (276 słówek) 

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział dziewiąty KULTURA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (216 słówka), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (292 słówka)

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział dziesiąty SPORT

TABELA SŁÓWEK podstawowa (178 słówka), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (262 słówka)

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu. 

Dział jedenasty ZDROWIE

TABELA SŁÓWEK podstawowa (246 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (303 słówka)

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu. 

 Dział dwunasty NAUKA I TECHNIKA

TABELA SŁÓWEK podstawowa (196 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (274 słówka)

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu. 

 Dział trzynasty ŚWIAT PRZYRODY

TABELA SŁÓWEK podstawowa (232 słówek), TABELA SŁÓWEK rozszerzona (330 słówek) 

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu.

Dział czternasty PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

TABELA SŁÓWEK podstawowa (226 słówek) – państwo i społeczeństwo, TABELA SŁÓWEK rozszerzona (315 słówek) – państwo i społeczeństwo.

 1. NAUKA SŁÓWEK  poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki – państwo i społeczeństwo.
 2. NAUKA SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł nauki – państwo i społeczeństwo.
 3. TEST SŁÓWEK poziom podstawowy Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu – państwo i społeczeństwo.
 4. TEST SŁÓWEK poziom rozszerzony Matura 2015 repetytorium Macmillan słówka – moduł testu – państwo i społeczeństwo.


  Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

Oxford Solutions Intermediate fioletowaOxford Solutions Intermediate fioletowa – zakresy tematyczne do podręcznika z języka angielskiego na poziomie intermediate.

Startujemy z nauką słówek z kolejnym podręcznikiem. Tym razem zestaw słownictwa przystosowany dla średnio zaawansowanych z języka angielskiego.

Porcje słówek będą się składać z trzech podstawowych elementów stanowiących uzupełniający się nowy, udoskonalony moduł do nauki słownictwa. Do każdego działu tematycznego przygotowane zostaną: Tabela słówek, Nauka słówek oraz Test słówek.

Dziękujemy wszystkim za współpracę przy opracowaniu list słownictwa. Życzymy miłej nauki i zabawy oraz sukcesu i satysfakcji z nauki języka angielskiego. 

Wszystkie dostępne rozdziały słownictwa do tego podręcznika znaleźć można pod linkiem: Oxford Solutions Intermediate fioletowa – słówka zaprezentowane tematycznie z linkami do poszczególnych działów.


 

Oxford Solutions Intermediate fioletowaRozdział I POWTÓRZENIE

TABELA SŁÓWEK rozdział I – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  rozdział I – moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  rozdział I – moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.


photo_pokolenieRozdział 1 GENERACJE

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  rozdział 1 – moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  rozdział 1 – moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.


pieces-hobbyRozdział 2 HOBBY

TABELA SŁÓWEK rozdział 2 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.  


man-bodyRozdział 3 CZĘŚCI CIAŁA

TABELA SŁÓWEK rozdział 3 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 3 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 3 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.


dom-but

Rozdział 4 DOM

TABELA SŁÓWEK rozdział 4 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 4 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 4 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.


Rozdział 5 TECHNOLOGIA

język angielski - technologie

TABELA SŁÓWEK rozdział 5 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 5 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 5 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 

 


face-charakterRozdział 6 CHARAKTER

TABELA SŁÓWEK rozdział 6 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 6 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 6 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 


Język angielskiRozdział 7 SZTUKA

TABELA SŁÓWEK rozdział 7 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 7 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 7 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 


język angielskiRozdział 8 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

TABELA SŁÓWEK rozdział 8 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 8 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 8 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 


Rozdział 9 PODRÓŻE

TABELA SŁÓWEK rozdział 9 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 9 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 9 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 


 

Oxford Solutions Upper-Intermediate.

Słownictwo do podręcznika Oxford Solutions Upper-Intermediate zestawione tematycznie i rozdziałami. Jak zwykle tabela słów, moduł do nauki oraz moduł testu.

Rozdział I  POWTÓRZENIE-RODZINA

TABELA SŁÓWEK rozdział I – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział I moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).

TEST SŁÓWEK  – rozdział I moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate(pomarańczowa).

Rozdział 1  CZŁOWIEK

TABELA SŁÓWEK rozdział 1 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział I moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).

TEST SŁÓWEK  – rozdział I moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate (pomarańczowa).


Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski dla uczniów liceów i techników. 

Nowy podręcznik do powtórek z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Zaczynamy od słówek z rozdziału drugiego..

Macmillan repetytorium poziom rozszerzony języka angielski rozdział domRozdział 2 DOM

TABELA SŁÓWEK rozdział 2 – lista słówek z możliwością selekcji wybranej ilości słówek, ukrywania wybranej kolumny oraz segregowania listy alfabetycznie a, b, c… lub z, y, x …

NAUKA SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł nauki słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa.

TEST SŁÓWEK  – rozdział 2 moduł testu słówek Oxford Solutions Intermediate fioletowa. 

 

 


Słownictwo maturalne – tematycznie

new-matura-solutions-squer

Rozdział pierwszy Opisywanie charakteru

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (74 słówka)

NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – moduł nauki słówek.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – moduł testu słówek.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkiem:question-679997_640

DOPASUJ SŁÓWKA  poziom upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkiem, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  poziom upper-intermediate New Matura Solutions Oxford – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek na poziomie podstawowym.


Rozdział drugi Finanseeuro-finans

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (70 słówka) 

NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkiem:

DOPASUJ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkiem, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek.


Rozdział trzeci RODZINA I KONFLIKTY MIĘDZYPOKOLENIOWE

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (94 słówka i zwroty) New Matura Solutions słówka

NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkiem:

DOPASUJ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkiem, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek.


Rozdział czwarty ŚWIAT POLITYKI

TABELA SŁÓWEK upper-intermediate (83 słówka i zwroty) Słownictwo New Matura Solutions Oxford upper intermediate rozdział 4

 

NAUKA SŁÓWEK  upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł nauki.

TEST SŁÓWEK upper-intermediate New Matura Solutions Oxford upper intermediate słówka – moduł testu.


Przez zabawę, metodą chwyć i upuść można uczyć się tych list słówek pod linkiem:

DOPASUJ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – dopasuj metodą chwyć i upuść.

Trochę trudniej będzie pod linkiem, gdzie trzeba wpisać znaczenie ośmiu wylosowanych słówek. 

WPISZ SŁÓWKA  New Matura Solutions Oxford upper intermediate – wpisz znaczenie losowo wybranych słówek. 

GIMNAZJUM

W tej zakładce prezentujemy materiały z języka angielskiego dla gimnazjalistów. SŁOWNICTWO do egzaminu gimnazjalnego W OPARCIU O REPETYTORIUM GIMNAZJALNE LONGMAN. Słownictwo podzielone jest tematycznie: 1. Człowiek 2. Dom 3. Życie rodzinne i towarzyskie 4. Zakupy i usługi Pod powyższymi linkami zapraszamy do nauki słownictwa z języka angielskiego. Przeczytajcie INSTRUKCJĘ. Powodzenia.

Egzamin gimnazjalny 2018

Angielski Gimnazjalny Podstawowy 2018

Angielski Gimnazjalny Podstawowy 2018 transkrypcja

Angielski Gimnazjalny Rozszerzony 2018

Angielski Gimnazjalny Rozszerzony 2018 karta rozwiązań

Angielski Gimnazjalny Rozszerzony 2018 transkrypcja

Egzamin gimnazjalny 2016 poziom podstawowy.

Język angielski Poziom – Podstawowy egzamin gimnazjalny 2016 – arkusz

Język angielski Poziom – Podstawowy egzamin gimnazjalny 2016 transkrypcja nagrań

Egzamin gimnazjalny 2016 poziom rozszerzony.

Język angielski – Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 – arkusz

Język angielski Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 transkrypcja nagrań

Język angielski Poziom Rozszerzony egzamin gimnazjalny 2016 karta rozwiązań (ćw. 6,7,8)

Egzamin gimnazjalny 2015 poziom podstawowy.

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego z 23.14.2015r. – Arkusz egzaminacyjny  oraz

Transkrypcja nagrań

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2015 poziom rozszerzony.

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2015 poziom rozszerzony. – Arkusz egzaminacyjny do pobrania w formacie PDF.

Egzamin gimnazjalny 2015- język angielski rozszerzony – transkrypcja. Transkrypcja nagrań do zadań na słuchanie.

Egzamin gimnazjalny 2014 poziom podstawowy.

Egzamin gimnazjalny – Język angielski – arkusz poziom podstawowy 2014 i

Transkrypcja tekstów nagrań – język angielski – poziom podstawowy 2014.

Egzamin gimnazjalny 2013 poziom podstawowy.

Egzamin gimnazjalny – Język angielski – arkusz poziom podstawowy 2013 i

Transkrypcja tekstów nagrań – język angielski – poziom podstawowy 2013.

Egzamin gimnazjalny 2012 poziom podstawowy.

Arkusz egzaminu gimnazjalnego 2012 – język angielski – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu gimnazjalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – egzamin gimnazjalny 2012.

 

Powrót na górę


QUIZY – Język angielski.

question-mark-65833_1280

 

Quiz 2015 “I know everything” – kolejna edycja popularnego quizu obejmującego realioznawstwo obszaru anglojęzycznego.

Master of Vocabulary 2015 – pierwsza edycja quizu z języka angielskiego na znajomość słownictwa, zwrotów frazeologicznych kolokacji i idiomów.

Czy znasz angielskie czasowniki nieregularne? Quiz. Jeśli uważasz że znasz czasowniki nieregularne w języku angielskim spróbuj swoich sił w quizie.

Quiz 2016 “I know everything” – kolejna edycja popularnego quizu obejmującego realioznawstwo obszaru anglojęzycznego.

Master of Vocabulary 2016 – druga edycja quizu z języka angielskiego na znajomość słownictwa, zwrotów frazeologicznych kolokacji i idiomów. Quiz zawiera zagadnienia z wszystkich 14 zakresów tematycznych obowiązujących do matury z języka angielskiego.

Quiz – Tłumaczenie – znajomość środków językowych.

Quiz – Tłumaczenie znajomość środków językowych(2)

Quiz – Ćwiczenia gramatyczne na tłumaczenie częściowe język angielski poziom rozszerzony (3).

Quiz “I know everything” – edycja 2017.

Konkurs leksykalny do podręcznika Focus 2 – edycja 2018.


PRZYDATNE ZWROTY I KOLOKACJE – język angielski do matury ustnej i nie tylko.

Kolokacje – co to takiego – teoria.

Kolokacje z czasownikami “make” i “do” – tabela przykładowych kolokacji i zdania.