Gramatyka


Gramatyka języka angielskiego.

W tej zakładce proponujemy wam kilka istotnych zagadnień do przećwiczenia z gramatyki. Zapraszamy.

Ćwiczenia na doskonalenie umiejętności rozróżniania czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous. I jeszcze dwa ćwiczenia Present Simple i Present Continuous.

Past Simple i Past Continuous – teoria, przykłady zastosowania i ćwiczenia interaktywne. Past Simple i Past Continuous – pod tym linkiem można dodatkowo poćwiczyć zastosowanie tych czasów.

Future Tenses – czasy przyszłe – Teoria i przykłady. Więcej pod linkiem: Czasy przyszłe. Future Simple, going to, Present Continuous dla przyszłości, Present Simple dla harmonogramów i rozkładów jazdy. Czasy przyszłe Future Perfect i Future Continuous – ćwiczenia. Zaznaczamy właściwą odpowiedź w losowo wybranych zdaniach.

Mowa zależna i teoria z przykładami zastosowania w formie ćwiczenia. Mowa zależna w zdaniach pytających – tabele zmian czasów, przykłady zdań i ćwiczenia interaktywne. Mowa zależna – ćwiczenia – tutaj możecie poćwiczyć to trudne zagadnienie.

Present Perfect Continuous versus Present Perfect – teoria i przykłady zastosowania z ćwiczeniami. Present Perfect i Present Perfect Continuous – rozróżnienie tych dwóch czasów to dla niektórych twardy orzech do zgryzienia. Zachęcamy do zmierzenia się z tym zagadnieniem w dwóch ćwiczeniach.

Past Simple versus Present Perfect – Teoria z przykładami zastosowania oraz ćwiczenia interaktywne na te dwa czasy. Past Simple i Present Perfect – 2 ćwiczenia na doskonalenie użycia tych czasów.

Strona bierna – teoria, budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących w najczęściej używanych czasach w języku angielskim.  Strona bierna – ćwiczenia – przekształcanie zdań na stronę bierną.

Stopniowanie przymiotników – Ćwiczenia na stopniowanie przymiotników i zastosowanie w zdaniu właściwej formy przymiotnika w odpowiednim stopniu.

Przyimki – “in”, “on”, “at” przy podawaniu czasu.

Tryb warunkowy zerowy i pierwszy okres warunkowy – teoria, przykłady i ćwiczenia na zerowy i pierwszy tryb (okres) warunkowy. Okresy warunkowe – Uzupełnij zdania poprawnymi formami pierwszego lub zerowego okresu (trybu) warunkowego.

Drugi okres warunkowy z teorią, przykładami zastosowania i ćwiczeniami interaktywnymi. Więcej ćwiczeń znaleźć można pod linkiem – Drugi okres warunkowy – Uzupełnij zdania poprawnymi formami drugiego okresu (trybu) warunkowego.

Past Perfect – teoria oraz ćwiczenia i dodatkowe ćwiczenia na czas zaprzeszły – Past Perfect – Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasu zaprzeszłego.

Tabela “make” “do” – Przykłady użycia tych dwóch czasowników. Kiedy “make” a kiedy “do” – Ćwiczymy użycie tych dwóch czasowników.

Przedimki  – teoria zastosowania przedimków. Ćwiczenia na Przedimki w języku angielskim pozwolą na udoskonalenie użycia przedimków. Poznajemy reguły użycia przedimków a następnie przedimki “a” “an” “the” – Ćwiczymy zastosowanie przedimków.

Konstrukcje Gerund i Infinitive – teoria, przykłady zastosowania i ćwiczenia interaktywne. Teoria Składnia czasowników – Verb patterns oraz ćwiczenia na formy Gerund – Infinitive – Bare infinitive. Zajrzyj jeszcze pod ten link Składnia czasowników w języku angielskim

Wyrażenia ilościowe quantities – “some”, “any”, “a little”, “a few”, “much”, “many” i “a lot of ” teoria, przykłady zastosowania i ćwiczenia interaktywne.

 


TABELA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – język angielski

tabela_butonTabela angielskich czasowników nieregularnych w nowym module do nauki angielskich czasowników nieregularnych i testowania znajomości angielskich czasowników nieregularnych

Czy znasz angielskie czasowniki nieregularne? Quiz. Jeśli uważasz że znasz czasowniki nieregularne w języku angielskim spróbuj swoich sił w quizie.

Pod linkiem TABELKA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH dostępna jest również inna tabelka czasowników nieregularnych w języku angielskim. Sprawdź, czy znasz podstawowe formy czasowników nieodzowne podczas używania czasów przeszłych i relacjonowania wydarzeń.