Archiwum dnia: 14 marca 2018


Globetrotters słownictwo do czytanki

Globetrotters słownictwo do czytanki. Globetrotters słownictwo do czytanki z podręcznika Oxford Solutions upper – intermediate.  W poniższej tabeli przedstawiono trudniejsze słówka z czytanki,  których znajomość jest niezbędna na poziomie upper – intermediate i ułatwi zrozumienie tekstu. Tabela jest rozszerzeniem tabeli słówek z rozdziału 4 podręcznika Oxford Solutions upper – intermediate.  […]